YENİLENEBİLİR SOLAR ENERJİ SİSTEMİ

YENİLENEBİLİR SOLAR ENERJİ SİSTEMİ

 

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti. olarak yatırımlarına 2019 yılıı içerisinde de devam etmektedir. Kurumumuz yenilenebilir enerji kaynaklarında solar enerji sistemi yatırımı ile gerek ülke ekonomisine ve gerekse Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti’ ne katkı sağlaması adına 200 kw gücünde enerji üretim sistemi kurulmuştur. Bu sistemin kurulumunda KTTE olarak 127.750 € yatırım bütçesi ile yine bir yeniğiliğe imza atmıştır. Şirketimiz solar enerji yatırımında dünya enerji dönüşümünü takip etmektedir. Bu sistem ile devlete olan enerji yükünü hafifletmeyi hedeflemektedir.

Üretim aşamasında kullanılan ısı ve enerji ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunu yenilenebilir enerjiden karşılamayı planlamaktadır.